Print this page
 
(Foto Ingebjørg Vestrum)

Frosta Skolemusikk - kort fortalt
c

Frosta Skolemusikk ble stiftet i 1958 og feriet sitt 50-års jubileum i 2008. Korpset ble i sin tid dannet ved sammenslåing av flere grendeskolekorps. Korpset har i sin 50-årige historie talt alt fra 60-70 musikere + drill til kun 3-4 stk. I dag er vi rund 12 musikere og 7 drillere. Vi har 5 musikkrekrutter og 15 drillrekrutter.

Korpsets dirigent heter Erlend Østbø Juberg og drillinstruktører er Anveig Kvamme og Solveig Kandahl.

Korpset laget i 2008 en 50-års beretning. Denne er linket til denne siden og ved å klikke på ikonet lenger ned kan du lese denne. Forfattere av beretningen er Bjørn Olav Juberg og Arild Axelsen (begge tidligere dirigenter). Layout er besørget av lokalavisa Frostingen.


Get Adobe Reader

Read file
 Jubileumsberetning 50 år 2008